02/2013

12.2.13
Ján Budaj – Slovenskú demo-kratickú revolúciu viedol na námestí. Tú bratislavskú veľkú zmenu – ak sa konečne prestane iba sľubovať - bude môcť ovplyv-ňovať ako námestník primátora.
12.2.13
Koncom minulého roka odvysielal Slovenský rozhlas správu, že na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Ružinove zahy-nulo za 7 rokov 14 ľudí.
12.2.13
Rekonštrukciu Starého mosta, o ktorej sa už dlho hovorí, bude ro-biť víťaz tendra, ktorý vypísali 26. januára.
12.2.13
A veľkých. Prvá budova, kto-rá má stáť vedľa teplárne na Čulenovej (areál Elektrovodu), má mať 29 poschodí. Vysokú administratívnu budovu by mali neskôr doplniť tri nižšie budovy s bytmi. Búrať sa už začalo.
12.2.13
V súčasnosti prežívame globali-začnú dobu, ktorá prináša so se-bou negatívne aj pozitívne prvky.
12.2.13
V utorok 29. 1. obral 88-ročnú pa-niu z Bratislavy neznámy pácha-teľ. Zatelefonoval jej s tým, že je jej vnuk a potrebuje si od nej požičať na kúpu auta.
12.2.13
Krátko pred Vianocami sa v OC Retro na Nevädzovej ulici usku-točnil už druhý ročník milej a zdá sa, že i čoraz populárnej-šej charitatívnej akcie Ružinov-ská vianočná kvapka krvi.
12.2.13
K podujatiam, ktoré môžeme ti-tulovať prívlastkami „tradičné“, či „obľúbené“, možno v Ružino-ve už určite pridať i akciu „Deň zdravia v OC Retro“.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising