Redakcia

RETRONOVINY – dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova

Šéfredaktor: Peter Baran
email redakcia: redakcia@retronoviny.sk
email inzercia: inzercia@retronoviny.sk
mob.: 0918 401 086
tel. č.: 02 / 456 919 55

Redakcia si vyhradzuje právo zverejnenia príspevkov a ich redakčnej úpravy.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising