Inzercia

INZERCIA - TLAČENÉ RETRONOVINY

Inzercia v tlačených retronovinách už od 59 EUR bez DPH/mes.

náklad novín: 17 000 ks (Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Pošeň)
distribúcia: Slovenská pošta, a.s. - priamo do schránok obyvateľstva
periodicita: občasník

kontakt: inzercia@retronoviny.sk

Cenník tlačenej inzercie - na stiahnutie

Obchodné podmienky tlačenej inzercie - na stiahnutie

Zmluva o zabezpečení uverejnenia inzercie - na stiahnutie
 

 

INZERCIA - ONLINE RETRONOVINY

Inzercia na online retronovinách už od 99 EUR bez DPH/mes.
Pre viac informácií ohľadom technickej špecifikácie
a cenovej ponuky, kotaktujte prosím: inzercia@retronoviny.sk

Ukážky umiestnenia online reklamy - na stiahnutie

 

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising