Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 09/2020

Začal sa nový školský rok. S rúškami na tvárach

 

Spolu 692 950 žiakov na základných a stredných školách zasadlo 2. septembra do školských lavíc. Je to o 10 396 žiakov viac ako v predošlom školskom roku. Ten súčasný je od prvých minút iný.
 
Pandémia koronavírusu spôsobila prísnejšie hygienické a bezpečnostné opatrenia. Rúška na tvári, dodržiavanie odstupov či pravidelné umývanie si rúk – taká bola symbolika prvých dní nového školského roka 2020/2021 prakticky na všetkých školách (nielen) v Bratislave. Na začiatku rodičia museli vyplniť tzv. zdravotný dotazník, museli informovať, či žiak vycestoval od 17. augusta do 1. septembra mimo Slovenska, resp. či sa zúčastnil na hromadnom podujatí. Podpisoval sa aj dokument o bezinfekčnosti dieťaťa (či sa uňho neprejavujú žiadne príznaky akútneho ochorenia a nebola mu nariadená karanténa).
Zvykať si na nové podmienky museli všetci vrátane 59 229 prvákov, pre ktorých to bol teda ešte o to špecifickejší štart do novej etapy v živote.
 
Poctivé nosenie rúška je veľkou skúškou pre nás všetkých. „Od toho, ako zvládneme najbližšie dni a týždne, záleží, ako zvládneme – celé Slovensko ako spoločenstvo zodpovedných ľudí – aj druhú vlnu koronakrízy na Slovensku,“ uviedol v mimoriadnom príhovore pred začiatkom školského roka predseda vlády SR Igor Matovič.
 
Opatrenia na zamedzenie šírenia
vírusu na školách: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo pre školy manuál opatrení, aby im uľahčilo náročné úvodné dni. Napríklad:
• Školy sa riadia tzv. semaforom. Zelená farba je bezpečná, oranžová sa zavádza pri podozrení na koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. V prípade viacerých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagógov semafor prepína na červenú. Školy sa v takýchto prípadoch uzatvárajú lokálne, nie celoplošne.
• Nosenie rúška v triedach je povinné pre všetkých žiakov druhého stupňa a na stredných školách. Dokonca žiaci majú mať aj náhradné rúško, a to v prípade poškodenia toho pôvodného. Žiaci na prvom stupni rúška nemusia mať, ale rezort školstva im to odporúča. Naopak, rúška alebo ochranné štíty musia mať pedagogickí, nepedagogickí i odborní zamestnanci.
• Na vstupných dverách každej školy je umiestnený oznam konkrétnych podmienok, za akých žiaci, ale aj sprevádzajúce osoby či zákonní zástupcovia môžu vstúpiť do priestorov školy.
• Školy majú vo svojich priestoroch vytvorenú izolačnú miestnosť, ktorá sa použije v prípade, že sa u niekoho prejavia príznaky ochorenia COVID-19.
• V čase uzávierky tohto vydania (do 20. septembra) platil zákaz využívať telocvične, bazény či posilňovne počas hodín telesnej výchovy; cvičiť sa malo napríklad vonku na ihrisku.
• Ministerstvo upozorňuje, že nie je vhodné počas prestávok prechádzať sa na chodbách, odporúča sa vyučovať ucelene v triedach, v ktorých treba pravidelne vetrať, samozrejmá je dezinfekcia.
 
Myšlienka od ministra školstva
Branislav Gröhling: „Možno to nie je úplne pohodlné, ale pamätajme, že to robíme všetci pre seba, pre svoje okolie, pre kamarátov, rodinu a dbáme tak na zdravie nás všetkých. Verím, že v rámci opatrení, ktoré nastavil Úrad verejného zdravotníctva SR, to všetko zvládneme. A aj následne bude platiť, že na tom, aby sa školstvo zlepšilo a zmodernizovalo, musíme pracovať všetci spoločne.“
 
 
rob
Foto: Facebook MŠVVaŠ
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising