Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 01/2019

Poznáme víťazné projekty občianskeho rozpočtu 2019

 

Šesť projektov z troch oblastí (životné prostredie; kultúra a šport; doprava a komunikácie) získa na základe hlasovania Bratislavčanov finančnú podporu od hlavného mesta.
 
Suma 50 000 eur sa rozdelí na základe počtu hlasov, ktorý získal od obyvateľov ten-ktorý projekt z Burzy nápadov.
 
„Do Burzy nápadov prišlo tento rok spolu 25 návrhov projektov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. Všetky tieto návrhy priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta. Prioritne sa posudzovali možnosti realizácie návrhov vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií. V októbri sa konalo verejné prerokovanie návrhov s občanmi. Cieľom verejného fóra bola vzájomná diskusia občanov a autorov podnetov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných návrhoch, ktoré boli následne rozdelené do troch kategórií – určené na hlasovanie, odporúčania pre mesto a jeho organizácie a vyradené návrhy, ktoré sú mimo kompetencie mesta, sú nad rámec rozpočtu alebo sú nekonkrétne. Na základe toho bolo vybraných šesť víťazných projektov – štyri pre oblasť životného prostredia, jeden pre oblasť kultúry a športu a jeden pre oblasť dopravy a komunikácií,“ informovali o spôsobe vzniku finálovej šestky predstavitelia hlavného mesta na oficiálnej webovej stránke.
Bratislavčania hlasovali v priebehu novembra (5. 11. – 17. 11. 2018) prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta alebo osobne
v budove magistrátu na Primaciálnom námestí.
 
Pridelené finančné prostriedky pre úspešné projekty Občianskeho rozpočtu 2019 (zdroj: bratislava.sk):
Oblasť: Životné prostredie
- Pitná fontána v parku s počtom 42 hlasov získala 1 538 eur.
- Riešenie problému ferálnych mačiek s počtom 689 hlasov získalo 25 154 eur.
- Výsadba stromov v Petržalke s počtom 159 hlasov získala 5 809 eur.
- Zachytávanie dažďovej vody s počtom 191 hlasov získalo 6 977 eur.
 
Oblasť: Kultúra a šport
- Kultúrno-vzdelávací projekt s divadlom Malá scéna s počtom
28 hlasov získal 1 027 eur.
 
Oblasť: Doprava a komunikácie
Projekt Bez bariér za zdravím s počtom 260 hlasov získal 9 495 eur.
 
 
br
Foto: ilustračná foto

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising