Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 01/2022

Nový systém parkovania – lepší, alebo komplikovanejší?

„PoPAASovali sme sa s parkovaním“ – tak znie marketingový slogan, vysvetľujúci nový systém parkovania v Bratislave. Jeho tvorcovia sľubujú lepšie parkovanie pre rezidentov a jasné pravidlá pre všetkých. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete niekoľko užitočných informácií týkajúcich sa nového parkovania v hlavnom meste.
 
 
SOM REZIDENT 
Každý rezident so vzťahom ku konkrétnemu autu si bude môcť zakúpiť rezidentskú kartu, s ktorou parkuje neobmedzene v mieste svojho bydliska. Za rezidentskú kartu pre prvé auto zaplatíte ročne 39 eur, za druhé auto v domácnosti platíte 150 eur/ročne 
a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti platíte 500 eur za rok. Na jeden byt je možné vydať maximálne tri rezidentské karty. Jednej osobe možno vydať len jednu rezidentskú parkovaciu kartu.
 
Ste rezident a čakáte návštevu? 
Každý rezident tiež bude môcť požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu, a to aj v prípade, ak nevlastní auto. Či už za vami prídu priatelia, rodina, alebo opravár, môžete im v mieste svojho bydliska poskytnúť bezplatné hodiny na parkovanie (na jeden byt možno vydať len jednu návštevnícku parkovaciu kartu). Konkrétny počet bezplatných hodín je nasledovný: 
k rezidentskej karte: 100 h/ročne, bez rezidentskej karty: 150 h/ročne, ŤZP 
s osobnou asistenciou: 500 h/ročne.
 
Chcete parkovať mimo rezidentskej zóny? 
Vďaka bonusovej karte (10 eur/ročne) môžete parkovať v regulovanej zóne dve hodiny. Tieto hodiny môžete využiť na vyzdvihnutie detí zo školy, na nákup či na návštevu úradu alebo lekára. Bonusová karta sa nevzťahuje na tarifné pásmo A, ktoré je spoplatnené pre všetkých. Pokiaľ si nezakúpite bonusovú kartu alebo vyčerpáte dve bonusové hodiny, parkujete v spoplatnenom čase podľa hodinovej tarify pre zónu, ktorú navštevujete.
 
Ako získať kartu? 
Registráciu vybavíte jednoducho online prostredníctvom webovej stránky www.paas.sk.
Ako sa dozviete, kde parkovať?
Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Napríklad Kód PE1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Petržalka 1. 
 
NIE SOM REZIDENT ZÓNY
Ako návštevník parkujete v Bratislave podľa hodinových a časových taríf jednotlivých zón. Parkovať môžete aj na pribúdajúcich záchytných parkoviskách a využívať MHD alebo prímestskú vlakovú dopravu. Výnimku tvoria abonenti, teda osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť v regulovanej zóne (tí majú nárok na tzv. abonentskú kartu – podrobnosti o jej využívaní a cenách nájdete na webovej stránke: www.paas.sk). 
 
Ako sa dozviete, kde parkovať? 
Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje kód úseku parkovania a slúži na identifikáciu pri platení. 
V aplikácii alebo parkomate zadáte kód úseku ulice, na ktorej ste zaparkovali a systém vypočíta hodinovú sadzbu pre daný úsek.
 
Nedotiahnuté detaily?
Hoci parkovací systém vyzerá jednoducho a bezproblémovo, má hneď viacero háčikov. Okrem stresujúcich situácií pre starších obyvateľov, ktorých navštevujú ich príbuzní, napríklad aj skutočnosť, že ak v jednej domácnosti žijú štyria dospelí, z ktorých má každý svoje auto, do parkovacieho systému sa môžu prihlásiť iba dvaja. Tretí člen domácnosti už iba ako „hosť“ na návštevnícku kartu, no a štvrté auto sa nedá dostať do systému ani za cenu akéhokoľvek poplatku. Kam teda s ním? To sme sa zatiaľ od kompetentných nedozvedeli...
Nehovoriac o nelogických pravidlách v uliciach s rodinnými domami, kde auto nemôžete nechať ani pred vlastnou garážou, aby ste nedostali na okno žltý lístok -  Upozornenie, že parkujete zle.
 
Každopádne, bolo by dobré, aby nový systém pouvažoval aj nad situáciou viacčlenných rodín a obyvateľov rodinných domov. Aj oni sú Rezidenti 
a vďačne si zaplatia parkovanie. Ibaže nemajú ako...
 
Autor: rb
Foto: Mapa zón (www.paas.sk)

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising