Kategória: Žíjú medzi namiČíslo: 11/2013

Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo...

Zľava: Mária Barcová, Mgr. Elena Hanísková a Ing. Soňa Pálenkárová – seniorky z Pošne, ktoré sú stále aktívne.
Nedávno oceňovali obetavosť, pracovitosť a dobrú vôľu senioriek, ktoré sa viac ako iné starajú o blaho svojich blížnych. V ružinovskej knižnici sa konala veľká sláva.
 
 Medzi  ocenenými boli aj štyri seniorky zo základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Pošni.  Ich predsedníčka, tiež ocenená  Mgr. Elena Hanísková, si pri tejto príležitosti zaspomínala, ako organizáciu na Pošni zakladali takmer pred desiatimi rokmi. Vtedy ich bolo iba 125. Jej pravá ruka, tajomníčka vo výbore Ing. Soňa Pálenkárová  je svojim blízkym na okolí  vždy ochotná pomôcť.  Okrem toho, že vedie klub pri knižnici na Bachovej ulici, stará sa o tombolu pri pravidelných stretnutiach  a robí všetko pre svoje kamarátky.  Márii  Barcovej a zdravotnej  sestre  Jolke  Ondrovej tiež dobre padlo uznanie za prácu.  
 
O liekoch a prevencii
Mgr. Elena  Hanísková vymyslela Akadémiu tretieho veku. Za uplynulých päť rokov dôchodcom z Pošne prednášalo 40 lekárov. Pod heslom – Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo, zorganizovali aj  teraz Okresná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Domom kultúry Ružinov  piaty ročník spomínanej Akadémie tretieho veku.  Generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR MUDr. Mário Mikloši  seniorom  už  9. októbra rozprával v rámci témy Prevencia a lieky o prevencii. Dňa 
6. novembra si vypočujú prednášku na tému lieky od MUDr. Adama Hlôšku – generálneho riaditeľa Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR a  11. decembra sa odborníčka RNDr. Rozália Horváth, MPH z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave rozhovorí o kvalite vody a našom zdraví. Po  prednáškach účastníci získajú certifikát o absolvovaní cyklu. 
 
Vo svojich priestoroch
Ale to nie je všetko. Presne 23. októbra získali dôchodcovia z Pošne, ktorých je dnes  dovedna 255, konečne vlastné priestory na činnosť. Prenajali im tri miestnosti a  ich klubová činnosť sa teda môže naplno rozvíjať  v dôstojných podmienkach.  „Už sa budeme stretávať v Dome kultúry Ružinov, na čo sa veľmi tešíme,“ podotkla Ing. Soňa Pálenárová, ktorá s manželom Petrom býva na Kostlivého ulici od roku 1967. V Ružinove vychovala svoje deti a práve tu našla svoj „modus vivendi“. Aj keď vyrástla v rodinnom dome, za dlhé desaťročia, čo tu býva, by už nemenila. Lebo okrem rodiny a dobrých susedov  našla na Pošni práve medzi dôchodcami mnoho priateľov, s ktorými sa naozaj dá prežiť aktívna jeseň života.Text a foto: Eva Nová

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising