Kategória: OC RetroČíslo: 02/2022

Naše RETRO

Neštandardná výrazná stavba spojeného bytového domu RETRO a Obchodného centra RETRO (ďalej len OC RETRO) je už Ružinovčanom dobre známa. Bola skolaudovaná v novembri 2010, stredisko bolo oficiálne otvorené v máji 2011. V čase svojho vzniku vyvolala polemiky a mnoho otázok – ako dopadne stavba na mieste smutne presláveného obchodného centra Jadran? Môže malé lokálne ružinovské obchodné centrum konkurovať obchodným gigantom na území Bratislavy? Uživia sa  stavebne náročné interiérové tenisové a bedmintonové kurty? Prídu sem nakupovať naozaj len ľudia z najbližšieho okolia? Nebola výmera obchodných plôch príliš ambiciózna? Bude pre návštevníkov OC RETRO parkovisko dosť veľké? Nevzniknú v podzemných garážach tlačenice, keď budú chcieť komfortne zaparkovať majitelia tristošesťdesiatich šiestich bytov? A mnoho ďalších.
 
Ako teraz, takmer po dvanástich rokoch fungovania, hodnotiť úspechy/omyly tohto projektu? Bolo to rozumné rozhodnutie?
 
Redakcia RETRONOVÍN oslovila RNDr. Janu Šajgalíkovú, zodpovednú za nájomné vzťahy v OC RETRO.
 
Ako takmer po dvanástich rokoch od otvorenia OC RETRO hodnotíte tento projekt?
Ak má byť hodnotenie objektívne, museli by sme si spraviť minimálne prieskum verejnej mienky na dostatočne veľkom súbore návštevníkov OC RETRO, obyvateľov bytového domu RETRO, alebo i Ružinovčanov. Na čo, samozrejme, nemáme kapacity. Pre nás, pre tím, ktorý má na starosti chod obchodného strediska, nie je ľahké mať potrebný odstup. Vieme veľmi dobre, čo všetko musíme na dennej báze riešiť, ak máme zabezpečiť viac-menej bezproblémový chod strediska. Ale predsa – jeden fakt hovorí za všetko. Keď doznela pandémia s veľmi vážnym dosahom na retail (maloobchod, pozn. red.), ktorá zásadne zmenila nákupné zvyklosti návštevníkov – zostala nám temer 95-percentná obsadenosť OC. A to považujeme takmer za zázrak.
 
Čomu to možno pripísať?
Predovšetkým individuálnej komunikácii s každým jedným nájomcom. Pomoc pri technických riešeniach pri vybavovaní pandemickej pomoci od štátu. Snaha maximálne vyjsť v ústrety pri príprave splátkových kalendárov pre klientov, ktorí sa dostali do ťažkostí. Domnievame sa, že máme i rozumne nastavenú skladbu nájomcov.
 
V akom zmysle?
Uvediem zopár príkladov. Jednak máme prevádzky, ktoré potrebuje každý – od potravín a dm, cez kľúčovú službu, poštu, lekáreň, čistiareň, banku.  Služby – špičkové kozmetické služby, kaderníctvo, barber shop, úprava a oprava odevov, nechtové štúdio, predaj a servis počítačov, výroba nábytku na mieru, majú výbornú návštevnosť a v priebehu rokov mnohé dokonca expandovali. Máme racionálne nastavený odevný segment. U nás síce nenájdete globálne svetové značky, okrem nízkonákladových sietí PEPCO a KIK, na to sme príliš malé stredisko, ale malé slovenské firmy ponúkajú odlišný tovar, v dobrej kvalite a za rozumné ceny – a v RETRE sa dobre oblečie i dôchodkyňa s mizerným dôchodkom i mladá moderná žena. Uvedené príklady uvádzam len na ilustráciu, dúfam, že žiaden nájomca sa neurazí, že bol opomenutý. 
Podrobnú informáciu o skladbe prevádzok nájdete na našej stránke www.retroshopping.sk.
 
Za veľmi dôležitú súčasť našej skladby nájomcov považujeme ortopedickú kliniku a športoviská. Tento segment vôbec nie je samozrejmosťou. Už v projektovej príprave strediska sme veľmi dôkladne zvažovali, či sa ubrať aj týmto smerom. Je to úplne niečo iné ako bežný obchod. Ale ukázalo sa, že to bolo výborné rozhodnutie. Naše športoviská (tenis, bedminton, skupinové cvičenia, klasické fitnes, tanečná škola, wellness) navštevujú ľudia z celej Bratislavy, nielen Ružinovčania. Nehovoriac o obyvateľoch BD RETRO. Možnosť ísť si zašportovať prakticky „doma“, to je nesmierny bonus.
 
A problémy?
Tie sú vždy. Kto ich nemá, nehovorí pravdu. Štandardným celoslovenským/celosvetovým problémom sú ceny energií. Možno to naše mnohé prevádzky nebudú môcť zvládnuť. Uvidíme, budeme tomu čeliť a budeme hľadať také riešenia, aby nám nájomcovia zostali verní a OC bolo naďalej živé stredisko. Plánujeme zefektívniť a skvalitniť aj gastro segment. Všetko starne – i stredisko –, preto postupne renovujeme sociálne zariadenia. Radikálne sme zrenovovali fitnes a detský kútik.
 
Ale ešte by som sa rada vyjadrila, aspoň heslovite, k úvodu nášho rozhovoru, k otázkam, ktoré ste načrtli.
 
Považujeme za správne rozhodnutie, že sme sa nedali odradiť neslávne známym JADRANOM a šli sme do toho, poskytli sme bývanie a absolútne novú kvalitu života do celej tejto malej ružinovskej zóny. Áno, vieme žiť paralelne s veľkými strediskami, ľudia netúžia každý deň tráviť vo veľkých OC, potrebujú aj bežnú normálnu takmer rodinnú atmosféru a mať všetko poruke. Navyše, náš technický štandard je na veľmi slušnej úrovni v porovnaní s inými malými regionálnymi obchodnými strediskami. Naše športoviská sú výborné, koncepcia podzemných garáží sa ukázala byť dostatočnou. Máme veľmi slušnú obsadenosť. A pokiaľ ide o byty – čo je, samozrejme, celkom iná téma –, keď nahodíte ráno inzerát, do večera je byt predaný. V RETRE sa dobre žije.
 
Autor: Redakcia
Foto: Ilustračné foto
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising