Veľké plány pre Trnávku

Trnávku čaká v najbližších rokoch historicky najväčšia investícia do starých rozbitých ciest, ale aj do kanalizácií či vodovodov. Dohodlo sa na tom vedenie mestskej časti Ružinov v spolupráci s hlavným mestom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. 
 
Stará Trnávka je v Ružinove dlhodobo lokalitou, kde sú viaceré cesty, ale aj chodníky v nevyhovujúcom, až žalostnom stave. Pôvod problému treba hľadať v starej a pokazenej kanalizácii, ktorá je zle vyspádovaná a deravá. Unikajúca voda podmýva cesty, tie sa rozbíjajú, vlnia a prepadávajú.
 
„V takomto prípade nemá zmysel povrchy ciest za veľké náklady komplexne opravovať a vymieňať, lebo kým sa neopraví aj kanál a vodovod, problém bude trvať ďalej a budú to vyhodené peniaze. Už sme presne zažili, že opravená cesta sa o rok prepadla znova, keďže unikajúca voda ju opäť podmyla a vznikli nové diery. Jednoducho, kým sa nevymení celá kanalizácia a vodovody, nemá zmysel investovať státisíce do obnovy povrchu ciest, lebo do roka bude všetko po starom,“ vysvetlil starosta Ružinova Martin Chren.
 
Dobrou správou pre obyvateľov je, že návrh nového investičného plánu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) počíta s komplexnou obnovou kanalizácie i vodovodu na Trnávke. Na najbližšie tri roky je na to určených viac ako päť miliónov eur. Navyše, po oprave hlavných trás sú alokované ďalšie milióny eur na zvyšok, ako aj na vybudovanie kanalizácie v okolí Terchovskej, kde ešte doteraz na niektorých uliciach chýba. „Vďaka tomu budeme môcť spolu s BVS aj my v Ružinove konečne investovať do opráv ciest na tomto mieste a bude to mať zmysel. A v spolupráci, takže sa dohodneme s BVS a nebudú vodárne opravovať len zhruba tretinu šírky každej cesty nad kanálom, ale spoločne opravíme celý povrch,“ tvrdí starosta.
 
BVS už pripravuje projektovú dokumentáciu na komplexnú obnovu kanalizácie a vodovodov. Týka sa mnohých ulíc. Menovite: Rozmarínová, Staničná, Na Lánoch, Slowackého, Kašmírska, Vrútocká, Gašparíkova, Na Úvrati, Táborská, Banšelova, Revolučná, Bencúrová, Rádiová, Pri Strelnici, Okružná - druhá polovica, Jasná, Edisonova, Beckovská, Wattova, Koperníkova, Tŕňová, Kovorobotnícka, Pri Zvonici, Lidická, Železná, Bielkova, Hasičská, Kultúrna, Vápenná a Kašmírska za blokom I a II.
 
Treba dodať, že ide o roky zanedbávaný a ignorovaný problém, z ktorého sa konečne stáva priorita. Ružinovu a presnejšie Trnávke tak – zdá sa - konečne v tomto smere svitá na lepšie časy. Hoci komplexné výsledky nie je možné dosiahnuť okamžite, už na budúci rok by sa mali opravovať prvé ulice.  
 
„Celý projekt je pripravený tak, aby sa kanalizácia a vodovody nielen opravili a prestali unikať, ale aj lepšie preprojektovali a odstránili všetky problémy, ktorými dnes Trnávka trpí - od zlých ciest a chodníkov, neustálych prepadov na nich, až po vyrážanie vody z toaliet na prízemiach pri silnom daždi. Celá kanalizácia sa napríklad zmení zo súčasnej hrúbky rúr 300 mm na 400 mm, čo síce naoko vyzerá ako kozmetických 10 cm, ale v skutočnosti to výrazne zlepší jej kapacitu; a zároveň si žiada úplne iné technické riešenia. Odstránia sa aj problémy s nelogickým vyspádovaním na niektorých miestach, takže mal by byť koniec aj vyrážaniu vody zo záchodov na prízemí niektorých domov pri silných dažďoch,“ dodal ružinovský starosta Martin Chren.
 
Autor: rb
Foto: Facebook 
 

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising