Ružinovčania nechcú zahusťovanie sídlisk

 

Takmer 5 000 nespokojných obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov podpísalo petíciu proti zahusťovaniu sídlisk. Jej súčasťou je žiadosť o bezodkladné podanie návrhov na začatie konania o vydanie rozhodnutí o stavebných uzáverách.
 
Problém so zahusťovaním v Ružinove sa ťahá už niekoľko rokov. Naposledy sa vo veľkej zasadačke miestneho úradu na Mierovej ulici konala aj verejná diskusia o územnom pláne zóny Štrkovecké jazero. Rokovalo sa o správe, ktorá hodnotila koncept riešenia spomínaného ÚPZ (verejné zhromaždenie sa malo uskutočnilo až v čase po uzávierke tohto vydania). Správu si môžete preštudovať na internetovej stránke
www.enviroportal.sk
 
„Verejnosť môže svoje pripomienky doručiť do 19. januára Okresnému úradu Bratislava, konkrétne odboru starostlivosti o životné prostredie na Tomášikovej ulici,“ informovala MČ Bratislava-
-Ružinov.
 
Aká je súčasná situácia?
Ružinov obstaráva 11 územných plánov zón. Plus má v súčasnosti schválené 2 ÚPZ. Trnávka – stred (samospráva tam obstaráva zmeny a doplnky) a Trnávka, Krajná – Bočná. Takisto sú vyhlásené dve stavebné uzávery, konkrétne pre lokalitu Ostredky a územie Bajkalská-roh; tretia stavebná uzávera dosiaľ nebola vyhlásená.
 
Proces vyhlasovania stavebných uzáver sa stretol s kritikou zo strany poslancov, ktorí ešte v máji roku 2017 hlasne vyjadrili nespokojnosť smerom k vtedajšiemu vedeniu mestskej časti. Kritizovali pomalý proces vyhlasovania stavebných uzáver. Ruka v ruke s tým vznikla už spomenutá
petícia.
 
 
bb
Foto: ilustračná foto

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising