Ružinov prevezme starostlivosť o Vlčie hrdlo

Dočkali sa. Obyvatelia Vlčieho hrdla sa roky cítili akoby zabudnutí a pri starostlivosti o svoje obydlie odsúvaní na druhú koľaj Ružinova. Už čoskoro sa to zmení.
 
Mestská časť Bratislava-Ružinov po intenzívnych rokovaniach a dohode so Slovnaftom získa do svojej správy pozemky, komunikácie i zeleň vo Vlčom hrdle, ktoré vlastní spomenutá rafinéria. Dohodu spečatili hlasovaním ružinovskí poslanci. Udiať by sa tak malo už na jar budúceho roka.
 
 praxi to znamená, že mestská časť bude na týchto komunikáciách a pozemkoch vykonávať zimnú či letnú údržbu, čo doteraz nebolo možné. Sídlisko na Vlčom hrdle dosiaľ spravoval Slovnaft, samospráva tak nemohla zabezpečovať ani základné činnosti, ako je odhrabávanie snehu, kosenie, starostlivosť o zeleň, odvoz odpadu či opravy chodníkov. Nie je totiž možné ani do bežnej údržby investovať prostriedky z rozpočtu, pokiaľ nejde o majetok mestskej časti, resp. o majetok, ktorý jej bol zverený do správy. 
 
„Mestská časť bude vďaka tejto dohode môcť zabezpečovať vo Vlčom hrdle rovnaké služby ako v ostatných častiach Ružinova,“ uviedla Tatiana Tóthová z Komunikačného oddelenia mestskej časti Bratislava-Ružinov.
 
Za symbolické euro
Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili bezodplatné nadobudnutie verejných komunikácií vo výmere viac ako 13 000  štvorcových metrov. Schválili tiež prenájom pozemkov s rozlohou viac ako 29 000 štvorcových metrov v súvislosti so starostlivosťou o zeleň, a to na 15 rokov. Tieto pozemky dostane Ružinov za symbolické jedno euro bez DPH.
 
Mestská časť tak môže rátať aj z príjmov za prenájom (napríklad z parkovacích miest). Získané finančné zdroje využije práve na zvýšené náklady na údržbu.
 
Poslanci v tejto súvislosti schválili aj výpožičku priestoru garáže od spoločnosti Slovnaft na uskladnenie mechanizmov na údržbu zelene a verejných priestranstiev. Odsúhlasili taktiež nájom novovytvoreného pozemku na výstavbu a prevádzku cyklotrialovej dráhy pre širokú verejnosť.
 
Slovnaft podal pomocnú ruku už v minulosti
Pozitívny príklad spolupráce mestskej časti s významnou rafinérskou spoločnosťou vo Vlčom hrdle sa prejavil už v roku 2019. Slovnaft vtedy zrekonštruoval dve zanedbané ihriská pri obytných blokoch Inovec a na Pohotovostnom sídlisku. Pribudli šmykľavka, hojdačky, vylepšené pieskovisko či lavičky na sedenie, ktoré zlepšili možností na trávenie voľného času najmä pre menšie deti. Ihriská po rekonštrukcii prešli do správy mestskej časti Ružinov, aby mohla byť zabezpečená ich pravidelná údržba a starostlivosť. 
 
Autor: rob
Foto: Google Maps / Slovnaft
 
 
 
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising