Jazero Rohlík dostane novú tvár

Verejný priestor pri ružinovskom jazere, ktoré miestni nazývajú Rohlík, bude krajší. Zároveň sa nenaruší jeho prírodná a pokojná atmosféra, sľubujú tvorcovia.

Novinkou bude, že v areáli pribudnú chodníčky a na rozdiel od súčasnosti, keď je čas brehu oplotená, návštevníci budú môcť prejsť okolo celého jazera.

 
Revitalizácia počíta so sieťou siedmich mól a chodníkov okolo celého jazera. Na mólach by mali byť inštalované zariadenia, ktoré dokážu rozvlniť hladinu jazera. Zaujímavosťou je, že vlny aktivuje samotný človek – a to tým, že sa postaví na vyznačené miesto na móle. Tieto vlny môžu symbolizovať náhlu hrozbu, ale aj liečenie rán, navrhol ich český architekt Radek Taláš.
 
Okrem novej výsadby stromov pribudne mokraď a špeciálna oddychová záhrada v tesnej blízkosti nemocnice. Tá bude určená tak zdravotníkom ako pacientom a ich rodinným príslušníkom na relax i terapiu. Pôjde o citlivé zásahy, ktoré podporia biodiverzitu a rozvoj fauny i flóry.
 
Breh jazera bude mať naďalej svoju intimitu a zostane ochránený pred aktivitou človeka. Minimalistický mobiliár má splynúť s okolím. Architekti rešpektovali názor občanov, ktorí nechceli, aby tu vzniklo druhé Štrkovecké jazero. Celkovo preto kládli veľký dôraz na autentický prírodný charakter celého areálu.
 
Významnou súčasťou jazera sa stane Pamätník obetiam pandémie covid-19, ktorého podoba vzišla z výtvarno-architektonickej súťaže Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB). Víťazný návrh umeleckého diela pochádza z dielne už spomenutého českého architekta Radeka Taláša, ktorý ponúkol nadčasovú ideu v podobe vĺn na vodnej hladine.
 
Dodávame, že na revitalizácii spolupracuje hlavné mesto Bratislava, MIB, mestská časť Bratislava-Ružinov a Nemocnica Ružinov. 
 
Zapojili ste sa aj vy
Metropolitný inštitút už skôr uskutočnil dotazníkový prieskum o budúcej podobe Rohlíka, na ktorom sa zúčastnilo viac ako dvetisíc obyvateľov z blízkeho okolia. Podľa výsledkov obyvateľom najviac chýbajú udržiavané chodníky, osvetlenie či verejné priestory určené pre psičkárov, športovcov, rybárov, seniorov alebo rodičov s deťmi.
 
Termíny
V tomto roku by sa mal určiť finálny rozpočet a tiež časový harmonogram stavebných prác. Obnova jazera by sa mala začať v roku 2024, pričom bude rozdelená do etáp.
 
Autor: br
Foto: ilustračné foto (MiB)
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising