Ako získať príspevok na letné a integračné tábory?

Mestská časť Bratislava-Ružinov upozorňuje svojich obyvateľov, že majú príležitosť požiadať o príspevok na letný tábor pre svoje deti, respektíve na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, aké sú podmienky pre poskytnutie tejto finančnej pomoci.
 
Príspevok je určený na pomoc rodinám zo sociálne slabšieho prostredia, nízkopríjmových rodín a viacdetných rodín. Podmienkou jeho priznania je trvalý pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa v Ružinove a vek dieťaťa, ktorý je v rozmedzí 7 až 14 rokov.
Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku treba doložiť všetky dokumenty, ktoré preukazujú oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia pomoci. Spomeňme napríklad rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR (potvrdenie) o hmotnej núdzi, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze a viacdetnosť rodiny, respektíve preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS).
 
Rodiny môžu získať nenávratný jednorazový finančný príspevok až do výšky 200 eur, a to v prípade pobytového alebo denného letného tábora. V prípade integračného tábora pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom môže suma podpory dosiahnuť výšku až 350 eur.
 
Jednou z podmienok je aj to, že peniaze môžu byť poskytnuté len oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy 
k mestskej časti, prípadne má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
 
Dôležité kontakty
Pokiaľ si chcete uplatniť nárok na tento podporný príspevok a máte nejasnosti alebo potrebujete bližšie informácie, získate ich na e-mailovej adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, prípadne na telefónnom čísle: 02/48 28 42 85.
 
Ďakujeme mestskej časti, že aj takýmto spôsobom dáva šancu deťom, ktorých rodiny si tábory nemôžu – najmä z finančných či zo zdravotných príčin, dovoliť.
 
Autor: br
Foto: ruzinov.sk  
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising