Ako vybaviť rodný list dieťaťa?

 

V Retronovinách štartujeme rubriku, v ktorej chceme Ružinovčanom prinášať praktické informácie. Budeme riešiť zaujímavé témy, ktoré vám môžu dať užitočné rady pri vybavovaní rôznych záležitostí. Vychádzať budeme z verejne dostupných zdrojov, najmä z oficiálnej stránky mestskej časti. Tentoraz článok o tom, ako postupovať pri narodení dieťaťa a vybavení rodného listu.
 
Podľa Zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov je treba, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia. Konkrétne – matka podpisuje hlásenie o narodení priamo v pôrodnici, otec následne pri prevzatí rodného listu dieťaťa na matričnom úrade.
 
Ako sa určujú mená?
Meno určujú obaja rodičia súhlasným vyhlásením. Samozrejme, existuje možnosť, že sa nedohodnú. Vtedy do procesu vstupuje súd, ktorý určí meno na podnet matričného úradu. Priezvisko dieťaťa sa zapisuje u zosobášených rodičov podľa dohody na sobášnom liste. Priezvisko dieťaťa podľa matky v čase jej narodenia sa zapíše v prípade slobodnej matky alebo rozvedenej matky, 
u ktorej uplynulo viac ako 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva.
 
Potrebné doklady na rodný list dieťaťa
Jednoduchšou cestou je, keď sú rodičia manželia. Vtedy matka nemusí prísť na matričný úrad, ale otec musí predložiť na matričnom úrade:
- originál sobášneho listu;
- občianske preukazy oboch rodičov.
Ďalšou možnosťou je, že matka je rozvedená a od právoplatnosti rozsudku o rozvode uplynulo viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa. Vtedy:
- ak nechce určiť otcovstvo, príde osobne a predloží občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode;
- ak chce určiť otcovstvo, príde osobne s biologickým otcom a predloží občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa.
Pokiaľ je však matka rozvedená 
a od právoplatnosti uplynulo menej ako 300 dní pred narodením dieťaťa, nemôže určiť otcovstvo s biologickým otcom dieťaťa. Do rodného listu bude zapísaný ako otec bývalý manžel, ktorý musí podpísať súhlas o mene dieťaťa. Matka predloží: právoplatný rozsudok o rozvode 
a súhlas otca o mene dieťaťa.  
Pokiaľ je matka slobodná:
- a nechce určiť otcovstvo, príde 
a predloží občiansky preukaz a rodný list;
- a chce určiť otcovstvo, prídu obaja rodičia s občianskymi preukazmi 
a rodnými listmi.
Vystavenie duplikátu rodného listu stojí 5 eur. Rovnako ako vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, úmrtí.
 
Úradné hodiny
Úradné hodiny na matričnom úrade sú v pondelok a stredu 7.30 – 17.00, utorok a štvrtok 7.30 – 15.00 a v piatok 7.30 – 12.00. Tieto informácie sme získali z oficiálnej stránky MČ Bratislava-Ružinov. 
 
 
red
Foto: ilustračná foto

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising