50. výročie ružinovskej knižnice

Tento rok oslavujete 50 rokov vzniku. Aké aktivity plánujete v letných mesiacoch?
KNIŽNICA RUŽINOV, p. o. (ďalej len „Knižnica Ružinov“) začala s oslavami svojho 50. výročia a už od januára sa rôznymi podujatiami, aktivitami, propagačnými materiálmi a pod. snaží oslavovať celoročne na všetkých pobočkách knižnice, a to na Bachovej7, Na úvrati 52, Zimnej 1 a po rekonštrukcii aj na UK Miletičova 47. Našou prioritou je pripomenúť si toto výročie so všetkými obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Ružinov, a preto sme pre nich pripravili veľa zaujímavých akcií, napr. v lete chystáme Noc literatúry (večerné čítanie na zaujímavých miestach v Ružinove), pre menších detský knižničný tábor, v spolupráci so školami projekt Knižný vesmír a pod. Spolupracujeme s ďalšími organizáciami, ktoré patria pod mestskú časť Bratislava-Ružinov (napr. Domov dôchodcov na Pažítkovej 2, Ružinovský domov seniorov na Sklenárovej 14, denné centrá a pod.), rovnako by sme chceli v letnom období vyjsť s knižnicou do parkov u nás v Ružinove a aj takto si pripomenúť 50. výročie zriadenia KNIŽNICE RUŽINOV, p. o.  V druhej polovici roku 2022 pripravujeme aj oficiálnu oslavu, na ktorú by sme radi pozvali zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov, predstaviteľov knihovníckej obce, a tiež bývalých pracovníkov knižnice, ktorí veľkou mierou prispeli k tomu, že aj po 50 rokoch je Knižnica Ružinov stále neoddeliteľnou súčasťou kultúry Ružinova. Pri tejto príležitosti musíme spomenúť, že Knižnica Ružinov v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a Fondom na podporu umenia pripravili k 50. výročiu Knižnice Ružinov darček, a to novozrekonštruovanej Ústrednej knižnice Knižnice Ružinov na Miletičovej 47, ktorú plánujeme slávnostne otvoriť na jeseň 2022. Bude moderná a ponúkne Ružinovu nový spôsob využitia knižničných služieb.
 
Koľko návštevníkov priemerne navštívi vašu knižnicu? Vedeli by ste povedať, ktorá veková skupina najviac baží po výpožičkách kníh?
Návštevnosť knižnice bola v posledných dvoch rokoch ovplyvnená pandémiou, no napriek tomu je záujem zo strany verejnosti o služby Knižnice Ružinov stále veľký. Počas minulého roka, keď boli obdobia, že musela byť knižnica zatvorená z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, navštívilo knižnicu viac ako 20 000 návštevníkov. V období pred pandémiou bolo toto číslo niekoľkonásobne vyššie (80 000 návštevníkov) a my veríme, že sa táto návštevnosť znovu zvýši, a vďaka aktivitám, ktoré knižnica realizuje smerom k verejnosti, tieto čísla ešte prekoná. Knižnicu Ružinov navštevujú všetky vekové kategórie – čitateľov máme od jedného mesiaca až do 100 rokov. Najpočetnejšou kategóriou, ktorá aj má najviac času na čítanie, sú seniori. Musíme však skonštatovať, že veľa čítajú aj deti, ktoré navštevujú knižnicu pravidelne vďaka výbornej spolupráci s ružinovskými školami.
 
Ako ovplyvnila pandémia celoročnú návštevnosť v rokoch 2020, 2021 a 2022? 
Ako sme už spomínali, pandémia COVID-19 ovplyvnila celú spoločnosť a, samozrejme, aj Knižnicu Ružinov. Boli mesiace, keď musela byť knižnica pre verejnosť zatvorená a ktoré sme využívali na revízie knižničných fondov či drobné opravy a úpravy interiérov. Ak to bolo možné, knižnica sa snažila dostať knižky k svojim čitateľom vďaka možnosti online objednávok a okienkovému výdaju kníh, ako aj špeciálnej služby Donáška kníh seniorom. Bohužiaľ, toto našim čitateľom nenahradilo osobný kontakt s knihou ani s knihovníkom, ktorý je veľmi dôležitý pri budovaní vzťahu medzi čitateľom a knižnicou.
 
Aký trend je badať po uvoľnení protipandemických opatrení? Neodvikli si ľudia od návštevy knižnice? 
Po uvoľnení protipandemických opatrení sa postupne vracia život aj do knižnice. Znovu sa rozbiehajú plánované aktivity, ktoré už môžeme robiť aj naživo a nielen online, znovu sa obnovila spolupráca so školami, s rôznymi spisovateľmi, umelcami, organizáciami a pod. Začali sme realizovať literárne večery spojené s čítaním, obnovili sa obľúbené knižničné workshopy, besedy na rôzne témy a pre všetky vekové kategórie, vďaka grantu z Fondu na podporu umenia sme pripravili celý týždeň venovaný ekológii, ktorý sa uskutočnil koncom apríla na našich pobočkách.
 
Na záver nám nedá neopýtať sa – máte nejaké tipy na aktuálne knižné tituly, ktoré odporúčate čitateľom? 
Knižnica Ružinov vlastní viac ako 130 000 zväzkov kníh pre všetky vekové kategórie z beletrie, ale aj z odbornej literatúry. Pravidelne každý mesiac pribúdajú do fondu nové knihy. Veríme, že vieme uspokojiť požiadavky všetkých našich čitateľov. Samozrejme, že vkus a záujem o to, čo sa práve číta, sa mení, ale už niekoľko rokov sú medzi čitateľmi obľúbení slovenskí autori píšuci či už romantické, historické príbehy, detektívky, alebo v poslednom čase aj fantasy. Stále je ešte záujem o severských autorov a knižky zachytávajúce obdobie holokaustu. Najmenší detskí čitatelia obľubujú veľký výber leporel, tí starší zas radi siahnu po humorných príbehoch alebo komiksoch. Veľa čitateľov sa znovu vracia k populárno-náučnej literatúre, kde hľadajú inšpiráciu a informácie hlavne z oblasti ručných prác, prác v záhrade či varenia a zdravého životného štýlu
 
Autor: Buček
Foto: ilustračné foto 
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising