Rok 2018 z pohľadu prezidenta Wrestling Clubu Slovakia

 

„Rok 2018 hodnotíme pozitívne, pretože ciele, ktoré sme si vytýčili, sme aj splnili. Nie vždy ide všetko podľa plánu a očakávaní, ale keď robíte, príde výsledok. Športové akcie ako Futbalový turnaj, Rybárske preteky detí na jazere Rohlík, Rodinný beh pri Štrkoveckom jazere, Mikulášsky turnaj detí a iné boli prevažne venované ružinovským deťom a mali pozitívny ohlas. Množstvo úspešných športových akcií nás, samozrejme, posúva vpred. Na rok 2019 máme ešte väčšie ciele. V spolupráci s občianskymi združeniami Šport v Ružinove, Ružinov Pozitív, Wrestling Club Slovakia a rybármi chceme organizovať športové akcie pre všetky vekové skupiny. Šport a pohybové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu moderného človeka súčasnosti, a teda mali by byť súčasťou života všetkých občanov. Na facebookových stránkach Šport v Ružinove a Ružinov Pozitív môžete sledovať všetky pripravované akcie v Ružinove. Pridajte sa.“
 
Martin Horínek

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising